WPAC berekening

Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning.
 
In het BBL (artikel 4.107) worden geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Deze eisen treden inwerking op 1 april 2021. Middels een berekening kan Buro Toetz berekenen of de positie van de warmtepomp (buitenunit) en / of airco voldoet aan de eisen.
 
 
 
Een buitenunit van een warmtepomp mag overdag niet meer dan 45 dB produceren op de perceelgrens met de buren. 's Nachts geldt een maximum van 40 dB.  Middels deze berekening kan men zien of wordt voldaan aan de eisen.  Bij de berekening van het geluid van de buitenunit hebben veel variabelen invloed. Niet alleen de afstand tot de perceelgrens speelt bijvoorbeeld een rol, maar ook de weerkaatsing van muren. Bij de bepaling zijn ook belangrijk: de dempende werking van een eventuele omkasting voor de buitenunit en de hoeveelheid geluiden die de buitenunit produceert. 
 
  • De eisen gelden niet bij nieuwbouw waarvoor een vergunningsaanvraag is gedaan voor 1 april 2021;
  • Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen;
  • Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning;
  • Deze berekening is op korte termijn leverbaar!
 
WPAC berekening