WPAC

 
In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Deze eisen treden inwerking op 1 april 2021. Middels een rekentool kan Buro Toetz berekenen of de positie van de warmtepomp (buitenunit) en / of airco voldoet aan de eisen.
 
 
  • De eisen gelden niet bij nieuwbouw waarvoor een vergunningsaanvraag is gedaan voor 1 april 2021;
  • Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen;
  • Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning.