MPG berekening (Milieu prestatie berekening)

Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning.

Van toepassing voor: nieuwbouw woonfuncties en kantoorfuncties groter dan 100m2.

De Milieu Prestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de MPG. De grenswaarde voor de MPG gaat dan van 1,0 naar 0,8 voor woningen. Voor kantoren blijft de grenswaarde 1,0. De bedoeling is dat bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de grenswaarde uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5.

Per jaar maakt Buro Toetz vele MPG berekeningen voor zowel woningen als woongebouwen. We mogen dus wel zeggen dat het maken van een MPG berekening tot onze expertise behoort!

Deze berekening is op korte termijn leverbaar!

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

 

MPG berekeningMPG Berekening 1