MPG berekening (Milieu prestatie berekening)

Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning.

Van toepassing voor: nieuwbouw woonfuncties en kantoorfuncties groter dan 100m2.

De Milieu Prestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

Per jaar maakt Buro Toetz vele MPG berekeningen voor zowel woningen als woongebouwen. We mogen dus wel zeggen dat het maken van een MPG berekening tot onze expertise behoort!

Voor het maken van een MPG berekening hebben wij het volgende nodig:

  • bestektekeningen (plattegronden, gevels, doorsnede) in dwg-formaat;
  • bouwkundige details;
  • constructieve gegevens;
  • BENG berekening / installatie uitgangspunten.

 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

 

MPG berekeningMPG Berekening 1