Brandoverslag berekening

 

Een brandoverslag kan een waardevolle berekening zijn voor uw
project.
Middels deze berekening kan worden aangetoond of er
brandoverslag mogelijk is tussen bijvoorbeeld twee compartimenten binnen een gebouw of tussen het gebouw en de spiegelsymmetrische projectie daarvan.  Door kritiekepunten in het bouwplan te laten doorrekenen kan de twijfel die hierover is
ontstaan worden weggenomen. En voorkomt dit zodoende dure, misschien wel onnodige, brandwerende voorzieningen en aanpassingen op te nemen in uw ontwerp. Vergeet niet een berekening is nog altijd vele malen goedkoper dan brandwerende
voorzieningen op te nemen zoals het brandwerend uitvoeren van kozijnen of daken!

Ook kan de gemeente bij het indienen van een omgevingsvergunning een brandoverslag berekening opvragen.

 

Het voldoen aan de Bouwbesluit eis voor brandwerendheid (20 -30 of 60 minuten) kan op twee manieren worden ingevuld.

  1. door het realiseren van een brandwerendheid aan gevel en dak;
  2. door het opstellen van een brandoverslag berekening.

Met deze brandoverslag berekening kan worden aangetoond of er brandoverslag mogelijk is. En of brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn! Het maken van een brandoverslag berekening kan kostenbesparend zijn voor de uitvoering van het project.

Buro Toetz maakt met behulp van het programma Pintegraal brandoverslag berekeningen voor:

Brandoverslag

  • Vertikale brandoverslag. Hiermee wordt bedoeld brandoverslag tussen boven elkaar gelegen compartimenten;
  • Tegenoverliggende brandcompartimenten. Hierbij gaat het om het risico van brandoverslag tussen een compartiment en een ander compartiment op hetzelfde perceel of de spiegelsymmetrische projectie van het compartiment op een naastgelegen perceel.
  • Horizontale brandoverslag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen brandoverslag naar tegenover- of naastgelegen brandcompartimenten.

Brandoverslag 1

Onze berekeningen worden middels de NEN 6068 berekend.

 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

 

Fotogalerij: Brandoverslag berekening

/album/fotogalerij-brandoverslag-berekening/pintegraal-winkel-met-bovenwoning-02032017-0005-jpg/ /album/fotogalerij-brandoverslag-berekening/pintegraal-winkel-met-bovenwoning-2-60-minuten-0006-jpg1/ /album/fotogalerij-brandoverslag-berekening/zf16-14-6-mais-4-jpg/