Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

22-08-2022 17:23

Op 1 januari 2023 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) naar verwachting geheel in werking treden. Deze wet - die als doel heeft om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren - zal samen met de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Zo zullen private kwaliteitsborgers toezicht houden op het bouwproces, zal de aansprakelijkheid van aannemers worden verruimd, zal het bouwproces moeten worden ingericht volgens toegelaten instrumenten en zal in sommige gevallen geen vergunningplicht meer gelden maar een meldingsplicht.

De Wkb zal veel verandering brengen in het proces van bouwen en vergunningverlening. Zo zullen private kwaliteitsborgers toezicht houden op het bouwproces, zal de aansprakelijkheid van aannemers worden verruimd, zal het bouwproces moeten worden ingericht volgens toegelaten instrumenten en zal in sommige gevallen geen vergunningplicht meer gelden maar een meldingsplicht. 

De WkB zal niet gaan gelden voor alle bouwwerken. Vooralsnog gaat hij alleen gelden voor bouwwerken die onder de zogenoemde gevolgklasse 1 vallen. Er zullen waarschijnlijk 3 gevolgklassen komen. En op den duur gaat de WkB voor alle klassen gelden. 

Welke bouwwerken behoren tot gevolgklasse 1?

Onder gevolgklasse 1 vallen eenvoudige bouwwerken, zoals woningen, waaronder woonboten, recreatiewoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen en kleine infrastructurele werken.

Terug