Algemene Voorwaarden


  • Een consult, projectgebonden of niet projectgebonden, zal op basis van regie in rekening worden gebracht. Met een minimum tijdslimiet van een half uur.

  • Alle door Buro Toetz geleverde zaken blijven eigendom van Buro Toetz tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

  • Op de documenten van Buro Toetz rust Copywright.

  • Wij hanteren op alle opdrachten de DNR2011 "de nieuwe regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur".