Vergunningsvrij bouwen veranderd per 1 november 2014

24-11-2014 13:10

Vergunningvrij bouwen makkelijker

Ingangsdatum: 1 november 2014


Wat is er veranderd?

Het wordt gemakkelijker om aan- en uitbouwen aan de achterkant van bestaande gebouwen (woningen en bedrijfsgebouwen) en bijgebouwen in het achtererfgebied zonder vergunning te plaatsen. Ook wordt de mogelijkheid om, zonder omgevingsvergunning, in het achtererfgebied een mantelzorgwoning te plaatsen in het leven geroepen. Een en ander geldt, tenzij het bestemmingsplan of een beheersverordening de beoogde inrichting van het (achter)erf verbiedt.

Nu is het nog zo dat voor een op de grond staand bijbehorend bouwwerk bij het hoofdgebouw in het achtererfgebied volgens het Bor geen vergunning is vereist als de afstand van het hoofdgebouw niet meer is dan 2,5 meter en de hoogte niet meer dan 4 meter; dat wordt 4 meter respectievelijk 5 meter. Wanneer de afstand groter is dan 4 meter mag het bijbehorend bouwwerk niet hoger zijn dan 3 meter tenzij aan bepaalde eisen ten aanzien van dakhelling en daknokhoogte wordt voldaan. Tot 1 november mag de hoogte van dat bijgebouw niet hoger zijn dan 3 meter, dus zonder het "tenzij".

Kortom, het is makkelijker:

  • Aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Er is namelijk een maximum toelaatbaar oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor u geen omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan vergunningvrij (ver)bouwen.
  • Af te wijken van een bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar). De gemeente verleent sneller een omgevingsvergunning.
  • Leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken.

Algemeen geldt dat bouwwerken aan de voorkant (en bij hoekwoningen de zijkant) van de woning, een grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom magaan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Kijk snel een eenvoudig of u een vergunning nodig heeft met de Vergunningcheck!

Terug