Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) naar 1 januari 2024

05-03-2023 15:07

Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn voor de vijfde keer uitgesteld. Nu tot 1 januari 2024. De wet krijgt geen inhoudelijke veranderingen.

Onderstaande tekst is overgenomen van het nieuwsbericht dat op 26 januari geplaatst is op Rijksoverheid.nl. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb door naar 1 januari 2024.

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) schrijft aan de beide Kamers: "De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024."

 

Lees het volledige artikel hier.

Terug