Tiny Houses, regelgeving

13-03-2023 14:49

Ze zijn momenteel erg populair, de Tiny houses. In elke gemeente zie je ze wel verschijnen, deze kleine en volwaardige woningen. Maar aan welke eisen moeten deze woningen nu allemaal voldoen? 

De bedoeling van een Tiny house is dat er meestal permanent in gewoond wordt en deze dus niet dienen als recreatiewoning.  Een Tiny house moet dus voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan een nieuwbouw woonfunctie. Als de woning gebouwd wordt als particulier eigendom kan men wel versoepelen op sommige regels (zie artikel 1.12a uit het Bouwbesluit 2012). 

  • en Tiny house heeft een woonfunctie (geen logiesfunctie);
  • heeft een gebruiksoppervlakte van maximaal 50m²;
  • kan meerdere bouwlagen hebben;
  • kan zowel verplaatsbaar zijn als op een vaste fundering staan.

Voor het bouwen van een Tiny Hous moet gewoon een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De volgende berekeningen moeten bij een aanvraag omgevingsvergunning dan ook te worden ingediend:

Omdat een Tiny house toch wel een speciale woning is, is het wel verstandig om altijd even te overleggen met de desbetreffende gemeente.  Een gemeente kan namelijk wel eens aangepaste regels opnemen voor Tiny Houses in een omgevingsplan. 

 

Wet Kwaliteitsborging 

Een tiny house valt onder de gevolgklasse 1 als bedoeld in de Wet Kwaliteitsborging. Dit houdt in dat de technische toets aan bouwregels met de invoering van die wet niet meer door de gemeente wordt gedaan, maar door een private kwaliteitsborger. Bij de gemeente hoeft dan enkel een bouwmelding te worden gedaan, uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw. Dit geldt niet als er een gelijkwaardige oplossing wordt toegepast op het gebied van constructieve veiligheid of brandveiligheid, in dat geval valt de woning niet meer onder gevolgklasse 1, Voor de bouwactiviteit is dan een vergunning nodig en de gehele technische toets wordt door de gemeente gedaan.

Zie ook Handreiking Tiny Houses

 

Buro Toetz kan het volledige pakket berekeningen (zie bovenstaand) verzorgen die nodig zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning Tiny House.

Terug