Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit, tijdelijke maatregel Nationale Milieudatabase (MPG berekeningen)

05-03-2023 15:03

Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit, tijdelijke maatregel Nationale Milieudatabase

De milieubelasting van een warmtepomp is hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concludeert de Nationale Milieudatabase (NMD) op basis van een actualisatie van de milieudata van warmtepompen.

De basis voor de milieudatabase wordt gevormd door de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, kortweg ‘Bepalingsmethode’. Het is een uniforme meetmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-berekening. Die is in Nederland verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter en voor nieuwbouwwoningen. De MPG-waarde – de prestatie-eis van 0,8 voor nieuwe woningen en 1,0 voor nieuwe kantoren – geeft aan wat de milieubelasting is van de bouwproducten die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het productgebruik.

 

Lees het volledige artikel hier.

Terug