EPC naar 0,4: hoe krijg je dit voor elkaar?

11-01-2015 15:47

Per 1 januari 2015 worden de eisen voor energieprestatie een stuk strenger: de EPC voor woningbouw wordt aangescherpt van 0,6 naar 0,4.

Voor woonfuncties gaat de EPC per 1 januari 2015 naar 0,4. Tevens gaat de minimale RC-waarde voor gevels van 3,5 naar 4,5 en voor daken van 3,5 naar 6,0 m² K/W. Voor vloeren blijft de RC-waarde 3,5 m² K/W, omdat verder verhogen van de warmteweerstand van vloeren qua energiebesparing minder efficiënt is.

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld: de huidige U-waarde eis van 1,65 W/m²K geldt momenteel op constructienuveau. Per 1 januari 2015 is besloten dat de 1,65-eis geldt voor de gemiddelde U-waarde.

Wat kan je doen om een EPC-eis van 0,4 te halen?

 • Ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

 • Verwarming: CV ketel

 • PV panelen: 12 m²

 • Resulaat EPC uitkomst 0,4


 • Ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

 • Verwarming: CV ketel

 • PV panelen: 10m²

 • Douche WTW

 • Resulaat EPC uitkomst 0,39


 • Ventilatie; WTW

 • PV panelen: 10m²

 • Verwarming: CV

 • Resultaat:0,37


 • Ventilatie: WTW

 • Verwarming: Warmtepomp, WKO bodem

 • Resultaat: 0,38


 • Ventilatie: WTW

 • Verwarming: CV

 • Passiefhuis

 • Resultaat: 0,40

TIP:Voer de EPC-berekening uitgebreid in, dus met lineaire thermische bruggen. Hoe hoger de warmteweerstand (RC-waarde) van de gebouwschil wordt, des te groter de invloed van de lineaire warmteverliezen!


    Terug