Energie neutraal vs. passiefhuis

07-11-2016 13:02

Een energie neutrale woning is een huis die met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. Voor dit type woning zijn er enorm veel termen in omloop die allen min of meer op hetzelfde neerkomen:

 • Balanswoning
 • Energiebalanswoning
 • Nul-energiewoning
 • CO2-neutrale woning

De definitie die door SenterNovem gehanteerd wordt voor een energie neutrale woning is: Een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een woning ten minste nul is: er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd.

Uitgangspunt ontwerp en bouw

Het uitgangspunt voor een energie neutrale woning is het realiseren van een huis dat evenveel energie opwekt als dat de bewoners verbruiken.

 1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede isolatie.
 2. Voor de energiebehoefte zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen.
 3. Als duurzame energie niet volstaat, dan efficiënte en zuinige technieken toepassen bij fossiele energie bronnen.

Duurzame energiebronnen

Een energie neutrale woning haalt alle benodigde energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en aardwarmte. Hierdoor is een nul energie gebouw vaak CO2 neutraal. Wanneer de duurzame energieproductie hoger ligt dan het verbruik, wordt elektriciteit teruggeleverd aan het net. In het andere geval wordt energie betrokken uit het net.

Laag energieverbruik

Een energie neutraal huis is zo ontwikkeld dat het energieverbruik zo laag mogelijk is. Te denken valt aan isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie, aardwarmte, driedubbel glas en het gebruik van energiezuinige apparaten. Net als bij passiefhuizen wordt bij het ontwerp de passieve energie van de zon goed benut. Voor de verwarming van de energie neutrale woning wordt vaak gebruik gemaakt van een warmtepomp, thermische collectoren en warmtebuffers. De overige vraag naar energie wordt opgewekt met hernieuwbare energie.

Door het lage energieverbruik van het huis is de energierekening zeer laag en zijn de bewoners veel minder afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt.

Wat is het verschil tussen een passiefhuis en een energie neutrale woning?

 • Bij het ontwerp van een passiefhuis is het gebruik van passieve energiebronnen het belangrijkste uitgangspunt. De nadruk ligt op het ontwerp waarbij veel rekening wordt gehouden met ligging, lichtinval en glasoppervlak. In principe moet de passieve energie uit het zonlicht voldoende warmte opleveren om de temperatuur in de woning aangenaam te houden. Een nul energie huis probeert het energieverbruik te beperken, maar is vaak nog wel afhankelijk van energiebronnen. Deze zijn wel altijd uit duurzame bronnen betrokken.
 • Om bij een passiefhuis de energievraag zoveel mogelijk te beperken, wordt het huis erg goed geïsoleerd. Hierdoor is er zelfs in de winter nauwelijks aanvullende verwarming meer nodig. De eisen voor isolatie liggen daarom vaak nog hoger als bij een nul energie woning
 • Passiefhuizen zijn niet per definitie energieneutraal. De geringe benodigde energie kan betrokken worden uit het net. Door duurzame energie bronnen toe te passen is het bij een passiefhuis wel vrij eenvoudig om er een nul energie woning van te maken.
 • Een energie neutrale woning kan berekend worden middels een EPC berekening. Voor een passiefhuis moet een speciale PHPP berekening (passiefhuis berekening) gemaakt worden.

 

Terug