Uitgangspunten MPG berekeningen per 1 januari 2018 in het Bouwbesluit

07-01-2017 12:47

De MPG berekeningen voor woningen, woongebouwen en kantoorfuncties zijn al een poosje opgenomen in het bouwbesluit. Maar vanaf 1 januari 2018 worden ook de uitgangspunten / eisen opgenomen in het Bouwbesluit. We kunnen dus een laatste jaar "oefenen" met het maken van MPG berekeningen.

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Vanaf 2018 gelden er minimum-eisen voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren.

Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken. Door de milieugegevens van alle gebruikte materialen in een computerprogramma in te voeren, rolt er een uitkomst over de duurzaamheid van het hele gebouw uit de berekening.

Dat is het voorstel van minister Blok (Wonen). Hij wil een grens voor milieubelasting van huizen en kantoren vanaf 2018 opnemen in het Bouwbesluit. Het voorstel gaat nog naar de Tweede Kamer. De bouwwereld experimenteert al sinds 2012 vrijwillig met de milieuprestatie van gebouwen; er is dus al ervaring mee opgedaan.

 

Terug