Hoe en wat: MPG berekeningen

02-09-2014 13:21

De laatste berekening die is toegevoegd aan het Bouwbesluit de MPG berekening. Sinds 1 januari 2013 ben je verplicht een MPG berekening mee te sturen bij de aanvraag van je omgevingsvergunning. Althans alleen voor nieuwbouw woonfuncties en kantoorfuncties groter dan 100m². De MPG berekening is dus niet verplicht voor de andere gebruiksfuncties.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

Laatst is er in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een evaluatie gehouden. Hierbij is onderzocht welke resultaten er in 2013 behaald zijn met de indiening van de MPG. Slechts bij 27% van alle omgevingsvergunning aanvragen is een MPG berekening ingedient! Voor veel gemeenten blijkt het ontbreken van een grenswaarde of prestatie-eis de belangrijkte reden om niet te toetsen (om zelf geen kosten voor toetsing te hoeven maken), of om niet om de MPG berekening te vragen (om marktpartijen niet op kosten te jagen).

Hieronder een indicatie van de gemiddelde schaduwprijs per woningsoort::

  • Alle woningen:           0,43 - 0,70 (€/ m2 BVO / jaar)
  • Appartementen:         0,46 - 0,78 (€/ m2 BVO / jaar)
  • Vrijstaande woning:    0,50 - 0,90 (€/ m2 BVO / jaar)
  • Hoekwoning:              0,43 - 0,70 (€/ m2 BVO / jaar)
  • Rijwoning:                 0,41- 0,65 (€/ m2 BVO / jaar)

Ons advies: momenteel wordt de MPG berekening nog niet altijd verplicht door alle gemeenten in Nederland. Dien dus bij de omgevingsvergunning enkel een MPG berekening in wanneer de gemeente er om vraagt!

Ik wil graag een MPG berekening laten maken.Terug