EPC: PFHRT oftewel Passive Flue Heat Recovery Technology

24-02-2015 11:06

Per 1 januari 2015 is de regelgeving voor EPG veranderd en is de EPC aangescherpt met als doel het terugdringen van het energieverbruik en vermindering van de CO2 uitstoot.

De rol van PFHRT in de EPG 2015

Een belangrijke vraag is hoe u een bijdrage kunt leveren aan de verlaging van de EPC/EI-waarde van woningen.

In de EPG regelgeving is een belangrijke rol weggelegd voor tapwater en het rendement hiervan.

Hogere opwekkingsrendementen voor tapwaterbereiding zijn nodig om de nieuwe EPC norm te halen voor nieuwbouw en/of lagere EI waarde voor de bestaande bouw. Hierin speelt PFHRT een belangrijke rol.

Wat is nu PFHRT?

PFHRT staat voor Passive Flue Heat Recovery Technology. En juist bij deze innovatieve technologie staan tapwaterrendementen centraal. De nederlandse vertaling voor PFHRT is het 'hergebruiken' van de restwarmte die vrijkomt wanneer het cv-toestel voor ruimteverwarming gebruikt wordt. Dit resulteert in een verhoogd opwekkingsrendement van het cv-toestel en zodoende een vermindering van het energieverbruik en CO2 reductie.

Met PFHRT wordt het gemakkelijker om te voldoen aan de nieuwe EPG regelgeving.

Voor het opwekkingsrendement van tapwatertoestellen in woningen wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitsverklaringen, voortvloeiend uit metingen, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op vastgestelde Normen.

Verklaringen worden anders gewaardeerd

Het grote verschil met de oude normering is dat de vrijgekomen (rest)warmte bij gebruik van een cv-ketel voor ruimteverwarming een positieve bijdrage levert aan het tapwaterrendement. Deze bijdrage werd in het recente verleden niet meegenomen en ook niet gewaardeerd in de bestaande normering. Echter, de nieuwe norm houdt hier wel rekening mee en geeft een extra waardering (=rendementsverbetering) aan een aantal specifieke PFHRT-oplossingen.

Kijk hier voor PFHRT concepten!

Terug