Aanpassingen Bouwbesluit pakken goed uit voor zelfbouwers

27-06-2015 14:15

Aanpassingen Bouwbesluit pakken goed uit voor zelfbouwers

Den Haag - Particulieren krijgen meer mogelijkheden om naar eigen inzicht een huis te bouwen of een bestaand pand te transformeren tot woonruimte. Dat volgt uit het gewijzigde Bouwbesluit dat per 1 juli van kracht wordt.

Zelfbouwers krijgen van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meer ruimte om onder meer de omvang van een badkamer of een toilet te bepalen. Verder zijn particulieren niet langer verplicht om aangesloten te zijn op een distributienet voor elektriciteit, gas en warmte. "Op grond van het Bouwbesluit is het straks dus ook voor particulieren mogelijk om hun bestaande woningen zelfvoorzienend te maken voor energie", zo staat in een toelichting. Dat laat onverlet dat ze afhankelijk zijn van de medewerking van een netbeheerder.

Verder worden de eisen voor nieuwe studentenhuisvesting en zorghuisvesting vereenvoudigd. De verplichting vervalt dat er een balkon of tuin aanwezig moet zijn. Wel moeten afsluitbare bergingen geschikt zijn voor rijwielen. De minimale oppervlakte voor een studentenwoning wordt teruggebracht van 18 naar 15 vierkante meter. Dit maakt het voor investeerders eenvoudiger om nieuwe huisvesting voor studenten en ouderen te realiseren.

Voorts zijn in overleg met organisaties van gehandicapten de voorschriften voor de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie aangepast. Het gaat daarbij om onder meer voetbalstadions. Hoofdingangen moeten bijvoorbeeld te allen tijde toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Binnen moet de ruimte voor 80 procent bereikbaar zijn voor rolstoelers. Voor winkels wordt dat 60 procent. Daarbij wordt aangetekend dat als deze eisen technisch niet haalbaar zijn, mag worden volstaan met een toegankelijkheid van 40 procent.

Een andere wijziging betreft het voorschrift over tijdelijke bouw. Voorheen mochten tijdelijke bouwwerken maximaal vijf jaar blijven staan. Dit is verlengd tot vijftien jaar.

Het Bouwbesluit bevat voorts een nieuw voorschrift over aardbevingen. Hierdoor wordt het mogelijk dat het eisenpakket om bij nieuwbouw en verbouw rekening te houden met mogelijke aardbevingen wordt uitgebreid. Een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) die voorschriften geeft voor de belasting door aardbevingen is in de maak. Het uitgangspunt hierbij is dat het risico om te overlijden aan de gevolgen van een aardbeving wordt geminimaliseerd.


Terug