Vuurlastberekening

Wat is vuurbelasting?

De vuurbelasting is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij volledige verbranding van alle in een ruimte en/of gebouw aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen in de constructieonderdelen die zich binnen die ruimte en/of het gebouw bevinden dan wel begrenzen. In de door het bouwbesluit aangestuurde norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ wordt daarbij een splitsing gemaakt in permanente en variabele vuurbelasting.

De berekening van de vuurlast is gesplitst in een permanente en een variabele bijdrage. De permanente bijdrage is alles wat bij het gebouw zelf hoort: het onroerend goed. De variabele bijdrage is alles wat in het gebouw zit zoals de inventaris en de opgeslagen goederen.

Er zijn verschillen aanleidingen voor een vuurlastberekening. Deze zijn hieronder weergegeven:

  • Reductie op brandwerendheid hoofddraagconstructie
  • Toepassing veiligheidstrappenhuis
  • Toepassing vluchttrappenhuis woongebouw
  • Toepassing grote brandcompartimenten