Nul op de meter woning


Bij een nul op de meter woning wordt net zoveel energie opgewekt dan de woning en bewoners verbruiken. Dus ook de stroom voor consumenten apparatuur zoals, TV, radio, wasmachine, vaatwasser en dergelijke wordt meegeteld. Figuurlijk moet de meter aan het eind van het jaar op "0" staan.

Dit houdt in dat de uitkomst van de EPC berekening een EPC lager dan 0 moet bedragen. Bij een EPC 0 is namelijk het gebruik van de huishoudelijke apparaturen nog niet meegenomen.


Wat doen wij.

Wij maken eerst voor het gebouw een EPC berekening, de basisberekening. Uit deze berekening kunnen wij het geschatte jaar verbruik (elektra) opmaken. Aan de hand van de opgegeven gezinssamenstelling en het verbruikstype kunnen wij een opgave maken welke voorzieningen er moeten worden getroffen om nul op de meter te krijgen. Daarna zal er nogmaals een EPC berekening worden opgemaakt, ditmaal met de extra voorzieningen die nodig zijn om nul op de meter te krijgen.


Hypotheek nul op de meter woning.

Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het hypotheekbedrag dat eigenaren voor een Nul-op-de-Meter woning extra kunnen lenen wordt volgend jaar opnieuw verhoogd, naar 27.000 euro.

Meer informatie hierover kan je vinden op deze website.