BENG berekeningen

Verplichte berekening bij aanvraag omgevingsvergunning.
 

Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw; de BENG eisen. BENG is de opvolger van de EPC berekening. BENG is een heel andere berekening dan de EPC berekening, met wel 3 eisen waar aan moet worden voldaan. Dit kan soms een hele puzzel zijn!

  • BENG 1:      energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar
  • BENG 2:     maximaal primaire fossiele energiegebruik
  • BENG 3:     minimaal percentage hernieuwbare energie

Wij werken bij het opstellen van de BENG berekening nauw samen met de opdrachtgever.  De opdrachtgever levert de uitgangspunten aan voor de BENG berekening. Aan de hand van deze uitgangspunten stellen wij de BENG berekening op en kijken of aan alle eisen wordt voldaan. Wordt er niet aan voldaan? Dan geven we advies en tips wat de beste opties zijn om de berekening toch kloppend te krijgen.  

De berekeningen worden gemaakt met de geattesteerde NTA8800 software, Uniec 3.

De BENG berekening tbv de oplevercontrole bieden wij niet aan.